Back to Course Page
title image
Buổi sáng tốt lành
title image

speakerBuổi sáng tốt lànhgood morning

headspeakerBuổi sáng tốt lànhgood morning, PritiPriti!
headspeakerBuổi sáng tốt lànhgood morning, anh yêumy love.
headspeakerChìa khóakeys của emmy đâuwhere are rồi ta?
headspeakerChìa khóakeys của emyour ?
Priti can't find her keys.
  • Yes, that's right.
  • No, that's wrong.
headspeakerĐúng vậyyes, em cầnI need đito go làmto work
Tap what you hear
headspeakerEm cầnI need chùm chìa khóathe keys xecar!
headspeakerHaha, haha! PritiPriti, chìa khóakeys của emyour are đâyhere trênon bànthe table haha haha haha
headspeakerXin lỗisorry, anh yêumy love, em đangI am mệttired. Em làm việcI work nhiều quáa lot!
Choose the option that means "tired."
, anh yêu, . nhiều quá!
headspeakerEm muốndo you want phêcoffee không?
headspeakeryes, cho em xinplease!
headspeakerCủa em đâyhere it is, em yêumy love.
headspeakerĐườngSugar đâuwhere mất rồi? Àoh, đây rồihere it is.
Hmm… what is Priti doing?
  • pouring her coffee on the table
  • putting sugar on her keys
  • looking for some sugar for her coffee
speaker ấyshe uốngdrinks phêcoffee của mìnhher.
headspeakerÔioh, khôngno!
headspeakerSao vậywhat?
headspeakerĐóthat is muốisalt!
headspeakerPritiPriti, emyou are mệttired lắmvery rồi đó!
headspeakerVângyes, em cầnI need nhiềumore phêcoffee vớiwith đườngsugar, không phảinot vớiwith muốisalt!
Priti was so tired that…
  • …she fell asleep in the kitchen.
  • …she put salt in her coffee.
  • …she put her keys in her coffee.
Tap the pairs